©  2023  Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285
design, kód, správa: Sophics, spol. s r. o.
webmaster: blond
„Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.“
Robert Fulghum

Trojtřídní Mateřská škola je umístěna na hlavní třídě Tomáše Bati v přízemí Morýsova domu I. na okraji centra města Zlína. Je umístěna v domě, který je zařazen do památkové péče.

Mateřská škola je v provozu od roku 1949. Jejím zřizovatelem je Statutární město Zlín, náměstí Míru 12. Od 1. ledna 2003 je mateřská škola právním subjektem, příspěvkovou organizací.

Mateřská škola má velkou a krásnou zahradu s ovocnými stromy. Zahrada prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2018 - je vybavena dvěma velkými pískovišti, dřevěnými domečky, skluzavkami, pružinovými houpačkami, souborem lanových herních prvků.

Součástí školy je kuchyň. Průběžně dochází k modernizaci a výměně vnitřního zařízení. Snažíme se vybudovávat hrací koutky, které podporují tvořivost dětí.

Třídy mateřské školy jsou prostorné a světlé. Dětský nábytek je postupně vyměňován za nový a účelný, tak aby dětem umožňoval volný výběr hraček. Místnosti, které děti využívají, svojí velikostí a prostorem vyhovují stávajícím hygienickým normám. Taktéž tělocvičné nářadí a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí. Jsou zdravotně nezávadná a bezpečná, podléhají pravidelným kontrolám bezpečnostních techniků.

Od roku 2003 jsme začali pracovat podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který postupně zkvalitňujeme a doplňujeme. Naší snahou je formovat základní rysy charakteru, posilovat citové vazby a vztahy, vytvářet správné postoje k sobě samým, k vrstevníkům, k dospělým, k přírodě a společnosi.

Od 1. 1. 2013 na základě rozhodnutí Zastupitelstva statutárního města Zlína byla mateřská škola T. Bati sloučena s MŠ Prostřední, která je jejím odloučeným pracovištěm.

Školní řád naší MŠ plus další dokumenty jsou k dispozici ZDE