1. třída

Třídní učitelé: Helena Rosmanová
Mgr. Lenka Vajdáková

Informace

Základem pro vstup dětí do mateřské školy je zvládnutí hygienických návyků a sebeobslužné činnosti.

Cílem je především adaptace dětí na nový kolektiv, a na upevňování pocitu jistoty a bezpečí. Respektujeme individuální potřeby dětí a vedeme je k chápání jednotlivých skutečností.

Děti mají dostatek času i prostoru na spontánní a námětové hry. Učitelky vytváří podmínky pro individuální, skupinové i frontální hry a činnosti. Veškeré aktivity jsou voleny tak, aby podněcovaly vlastní aktivitu dítěte.

Společně s dětmi si na začátku školního roku vytvoříme pravidla soužití ve třídě, která udržují především pohodu a harmonii. Pravidla jsou umístěna na viditelném místě v šatně a pravidelně si je opakujeme. Jde především o to, aby si dítě uvědomilo, kdy bylo některé pravidlo porušeno.

Průběžně během školního roku děti seznamujeme s podtématy obsažené ve školním vzdělávacím programu. Povídání v komunitním kruhu s rovnoměrně vyvažujícími cviky, pohybové hry, seznamujeme se s básničkami a písněmi k tématu. To vše je doprovázeno obrazovými materiály, pracovními listy a hrou dětí na hudební nástroje. Řešíme různé úkoly, ať už samostatně nebo ve skupinách, kde se učíme spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Společným seznamováním s říkadly a písněmi si děti rozšiřují vlastní slovní zásobu a „trénují“ paměť. Z každé naučené hry, básničky nebo písně projevujeme radost a předáváme ji dál. Ukazujeme rodičům, co všechno umíme.

Naší snahou je, aby byly děti spokojené a šťastné.

Co jsme dělali

27/11/2023

Mik, Miku, Mikuláš

Přichází k nám zima
Zobrazit více ...
20/11/2023

Hry se slovíčky

Listopad, lísteček mi na dlaň pad
Zobrazit více ...
13/11/2023

Zvířátka se připravují na zimu

Listopad, lísteček mi na zem pad
Zobrazit více ...
06/11/2023

Pečujeme o zdraví

Listopad, lísteček mi na dlaň pad
Zobrazit více ...
30/10/2023

Když padá listí

Listopad, lísteček mi na dlaň pad´
Zobrazit více ...
23/10/2023

Šel zahradník do zahrady

Podzim už je v kalendáři
Zobrazit více ...
16/10/2023

Malujeme s duhou - Barevný týden

Podzim už je v kalendáři
Zobrazit více ...
09/10/2023

Dráčku, dráčku v novém fráčku

Podzim už je v kalendáři
Zobrazit více ...
02/10/2023

Jablíčko se kutálelo

Podzim už je v kalendáři
Zobrazit více ...
Zobrazeno 9 / 9