2. třída

Třídní učitelé: Lenka Březinová
Martina Podešvová
Jana Rokytová (asistent pedagoga)

Informace

Ve 2. třídě Mateřské školy Prostřední jsou děti ve věku od 5 do 7 let.

Naším cílem je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity. Dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu se snažíme vytvářet podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení.

Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi. 


Co jsme dělali

26/11/2023

Mikuláš

Přichází k nám zima.
Zobrazit více ...
20/11/2023

Hry se slovíčky

Listopad, lísteček mi na dlaň spad
Zobrazit více ...
13/11/2023

Zvířátka se připravují na zimu.

Listopad, lísteček mi na dlaň spad.
Zobrazit více ...
06/11/2023

Pečujeme o zdraví

Listopad, lísteček mi na dlaň spad
Zobrazit více ...
30/10/2023

Když padá listí

Listopad, lísteček mi na dlaň spad
Zobrazit více ...
23/10/2023

Šel zahradník do zahrady

Zobrazit více ...
16/10/2023

Malujeme s duhou

Podzim už je v kalendáři
Zobrazit více ...
09/10/2023

Dráčku, dráčku v novém fráčku

Podzim už je v kalendáři
Zobrazit více ...
02/10/2023

Jablíčko se kutálelo

Podzim už je v kalendáři
Zobrazit více ...
Zobrazeno 9 / 9