3. třída

Třídní učitelé: Zuzana Machová
Magdaléna Plšková
Jana Štefková (asistent pedagoga)

Informace

Na děti předškolního věku klademe vyšší nároky především na samostatnost při oblékání, hygieně, stolování.

Vedeme děti k samostatné komunikaci mezi sebou i dospělým, aby dokázaly sdělit své potřeby a přání a reagovat na pokyny dospělých. Rozvíjíme slovní zásobu o nové pojmy (obohacování slovného projevu, samostatné vyprávění příběhu, přednes básně,...).

Vzdělávání dětí přizpůsobujeme předškolní přípravě pro jejich snadnější vstup do ZŠ (grafomotorická cvičení se správným držením tužky a správným sezením, úkoly s prodlužováním doby soustředění, zrakového vnímání, pravolevé orientace).

Rozvíjíme předmatematickou a předčtenářskou gramotnost.

Využíváme hravé činnosti (výtvarné, pracovní, dramatické) k rozšiřování představivosti, tvořivosti a fantazie dětí.

Jemnou motoriku rozvíjíme především stříháním, konstruktivními hrami, navlékaním korálků, modelováním,...

Při hudebních činnostech využíváme rozmanité dětské hudební nástroje k rytmizaci i doprovodu zpěvu.

Na předškolní děti jsou kladeny v oblasti hrubé motoriky větší nároky - pravidelné cvičení, návštěva sportovišť (plavání, stolní tenis, sportovní hala, delší vycházky do vzdáleného i blízkého okolí).

Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a pozitivnímu přístupu k životnímu prostředí.

Snažíme se v naší třídě vytvářet estetické a všestranně přívětivé prostředí.

Co jsme dělali

20/11/2023

Stříháme, lepíme, mačkáme, modelujeme

Když padá listí
Zobrazit více ...
13/11/2023

Co se děje kolem nás

Když padá listí
Zobrazit více ...
06/11/2023

Jak se chystají zvířátka na zimu

Když padá listí
Zobrazit více ...
30/10/2023

Loučíme se podzime

Když padá listí
Zobrazit více ...
23/10/2023

Pouštíme draka

Sklízíme plody podzimu
Zobrazit více ...
16/10/2023

Malíř podzim a jeho barvy

Sklízíme plody podzimu
Zobrazit více ...
09/10/2023

Zelenina je zdravá

Sklízíme plody podzimu
Zobrazit více ...
02/10/2023

Na vycházce v lese

Sklízíme plody podzimu
Zobrazit více ...
Zobrazeno 8 / 8