2. třída

Třídní učitelé: Lenka Březinová
Martina Podešvová
Jana Rokytová (asistent pedagoga)

Informace

Ve 2. třídě Mateřské školy Prostřední jsou děti ve věku od 5 do 7 let.

Naším cílem je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity. Dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu se snažíme vytvářet podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení.

Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi. 


Co jsme dělali

22/09/2023

Co už umím

My jsme všichni kamarádi
Zobrazit více ...
11/09/2023

Školka plná kamarádů

JÁ osobnost
Zobrazit více ...
08/09/2023

My jsme všichni kamarádi

Školka plná kamarádů
Zobrazit více ...
Zobrazeno 3 / 3