Organizace dne

1. Třída - mladší děti

6.30 – 8.00 scházení dětí, spontánní hry, individuální didakticky cílené činnosti s dětmi, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, pedagogická diagnostika
7.30 – 8.15 hygiena, 1. část přesnídávky
8.30 – 9.15 komunitní kruh, didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity
9.30 – 10.00 2. část přesnídávky, příprava na pobyt venku
10.00 – 11.30 pobyt venku
11.30 – 12.00 hygiena, oběd
12.00 – 14.00 četba, poslech pohádek, odpolední odpočinek
14.00 – 14.30 hygiena, svačina
14.30 – 16.30 odpolední zájmové činnosti, spontánní hry, pokračování individuálních didakticky cílených činností

2. Třída - starší děti

6.30 – 8.00 scházení dětí, spontánní hry, individuální didakticky cílené činnosti s dětmi, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, pedagogická diagnostika
7.30 – 8.15 hygiena, 1. část přesnídávky
8.30 – 9.30 komunitní kruh, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností
9.30 – 10.00 2. část přesnídávky, příprava na pobyt venku
10.00 – 11.45 pobyt venku
12.00 – 12.30 hygiena, oběd
12.30 – 14.00 četba, poslech pohádek, odpolední odpočinek
14.00 – 14.30 hygiena, svačina
14.30 – 16.30 spontánní hry, pokračování individuálních didakticky cílených činností