O nás

Trojtřídní mateřská škola je umístěna na hlavní třídě Tomáše Bati v přízemí Morýsova domu I.

Zřizovatelem je Statutární město Zlín.

Mateřská škola má velkou a prostornou zahradu s mnoha hracími prvky.

Celodenní stravování dětí je zajištěno ve vlastní kuchyni školy.

Třídy mateřské školy jsou vybaveny novým moderním nábytkem, který umožňuje volný přístup k hračkám. Také vybavení koupelen je přizpůsobeno věku dětí.

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Kdo si hraje, nezlobí...".

Zaměřujeme se na rozvoj pohybových dovedností a schopností dětí všech věkových skupin (stolní tenis, plavecký výcvik, pravidelné tréninky ve sportovní hale).

Od 1. 1. 2013 na základě rozhodnutí Zastupitelstva statutárního města Zlína byla mateřská škola T. Bati sloučena s MŠ Prostřední, která je jejím odloučeným pracovištěm.