Organizace dne

6:00 otevření mateřské školy
6:30 – 8:00 scházení dětí, spontánní hry, individuální didakticky cílené činnosti s dětmi, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, pedagogická diagnostika
7:30 – 8:15 hygiena, 1. část přesnídávky
8:30 – 9:30 komunitní kruh, didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity
9:30 – 10:00 2. část přesnídávky, příprava na pobyt venku
10:00 – 11:30 pobyt venku
11:30 – 12:15 hygiena, oběd
12:00 – 14:00 četba, poslech pohádek, odpolední odpočinek
14:00 – 14:30 hygiena, svačina
14:30 – 16:30 odpolední zájmové činnosti, spontánní hry, pokračování individuálních didakticky cílených činností
16:30 uzavření mateřské školy