3. třída

Třídní učitelé: Zuzana Machová
Magdaléna Plšková
Jana Štefková (asistent pedagoga)

Informace

Na děti předškolního věku klademe vyšší nároky především na samostatnost při oblékání, hygieně, stolování.

Vedeme děti k samostatné komunikaci mezi sebou i dospělým, aby dokázaly sdělit své potřeby a přání a reagovat na pokyny dospělých. Rozvíjíme slovní zásobu o nové pojmy (obohacování slovného projevu, samostatné vyprávění příběhu, přednes básně,...).

Vzdělávání dětí přizpůsobujeme předškolní přípravě pro jejich snadnější vstup do ZŠ (grafomotorická cvičení se správným držením tužky a správným sezením, úkoly s prodlužováním doby soustředění, zrakového vnímání, pravolevé orientace).

Rozvíjíme předmatematickou a předčtenářskou gramotnost.

Využíváme hravé činnosti (výtvarné, pracovní, dramatické) k rozšiřování představivosti, tvořivosti a fantazie dětí.

Jemnou motoriku rozvíjíme především stříháním, konstruktivními hrami, navlékaním korálků, modelováním,...

Při hudebních činnostech využíváme rozmanité dětské hudební nástroje k rytmizaci i doprovodu zpěvu.

Na předškolní děti jsou kladeny v oblasti hrubé motoriky větší nároky - pravidelné cvičení, návštěva sportovišť (plavání, stolní tenis, sportovní hala, delší vycházky do vzdáleného i blízkého okolí).

Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a pozitivnímu přístupu k životnímu prostředí.

Snažíme se v naší třídě vytvářet estetické a všestranně přívětivé prostředí.

Co jsme dělali

20/05/2024

Poznáváme naše město

Co už umím
Zobrazit více ...
13/05/2024

Hádej, hádej, hadači

Co už umím
Zobrazit více ...
06/05/2024

Máme se rádi s mámou a tátou

Co už víme
Zobrazit více ...
29/04/2024

Opakování

Lidé a planeta Země
Zobrazit více ...
22/04/2024

Poznáváme vesmír a planetu Zemi

Svět kolem nás
Zobrazit více ...
15/04/2024

Poznáváme vesmír a planetu zemi

Lidé a planeta země
Zobrazit více ...
08/04/2024

Chráníme přírodu

Svět kolem nás
Zobrazit více ...
02/04/2024

Červená, zelená co to asi znamená

Lidé a planeta země
Zobrazit více ...
25/03/2024

Hody, hody doprovody

Jaro ťuká
Zobrazit více ...
Zobrazeno 9 / 18
Načíst starší (+9)