©  2022  Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285
design, kód, správa: Sophics, spol. s r. o.
webmaster: blond

6:00
otevření mateřské školy
6:30 – 8:00
scházení dětí, spontánní hry, individuální didakticky cílené činnosti s dětmi, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, pedagogická diagnostika
7:30 – 8:15
8:30 – 9:30
komunitní kruh, didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity
9:30 – 10:00
2. část přesnídávky, příprava na pobyt venku
10:00 – 11:30
pobyt venku
11:30 – 12:15
hygiena, oběd
12:15 – 14:00
četba, poslech pohádek, odpolední odpočinek
14:00 – 14:30
hygiena, svačina
14:30 – 16:30
odpolední zájmové činnosti, spontánní hry, pokračování individuálních didakticky cílených činností, podle počasí pobyt na školní zahradě
16:30
uzavření mateřské školy

Organizace dne je zahrnuta i ve školním řádu, který si můžete stáhnout ZDE