©  2020  Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285
design, kód, správa: Sophics, spol. s r. o.
webmaster: blond

POZOR – DŮLEŽITÉ !!!
V případě krizové situace budou veškeré informace dostupné na webu města: www.zlin.eu – AKTUÁLNĚ

Projekty

Hygienická opatření k nástupu do MŠ

Stanovení výše úplaty pro školní rok 2020/2021

Stravné od 1. 9. 2020

Školní řád od 1. 9. 2020

Desatero pro rodiče předškoláka

Rozpočet na rok 2020, výhled na roky 21/22

GDPR