©  2020  Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285
design, kód, správa: Sophics, spol. s r. o.
webmaster: blond

POZOR – DŮLEŽITÉ !!!
Provoz MŠ o prázdninách 2020 - ZMĚNA!
Přerušení provozu MŠ o prázdninách 2020
V případě krizové situace budou veškeré informace dostupné na webu města: www.zlin.eu – AKTUÁLNĚ

Projekty

Výsledek přijímacího řízení pro šk. rok 2020/21

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/21

Žádost o ošetřovné

Březnová úplata za předškolní vzdělávání

Zásady při zvýšeném výskytu resp. onemocnění

Poradenství a konzultace pro rodiče a děti

Stanovení výše úplaty pro školní rok 2019/2020

Školní řád od 1. 9. 2019

Stravné od 1. 3. 2019

Desatero pro rodiče předškoláka

Rozpočet na rok 2020, výhled na roky 21/22

GDPR