©  2020  Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285
design, kód, správa: Sophics, spol. s r. o.
webmaster: blond

POZOR – DŮLEŽITÉ !!!
V případě krizové situace budou veškeré informace dostupné na webu města:
www.zlin.eu – sekce AKTUÁLNĚ

Projekty

Poradenství a konzultace pro rodiče a děti

Stanovení výše úplaty pro školní rok 2019/2020

Školní řád od 1. 9. 2019

Školské obvody 2019 - vyhláška

Stravné od 1. 3. 2019

Rozpočet na rok 2020, výhled na roky 2021/22

Desatero pro rodiče předškoláka

GDPR